Suunnittelutyön onnistumisen kannalta kohteeseen sopiva resurssivalinta on erittäin tärkeässä roolissa. Machine Tech -tuoteryhmästämme on vaivatonta saada työn toteuttamiseen vaadittavaa oikeanlaista osaamista käyttöönne. Mekaniikkasuunnittelun asiantuntijoidemme avulla ratkaisemme teknisiä haasteitanne liittyen laitteiden kokonaisvaltaiseen toiminnallisuuteen, valmistettavuuteen sekä käytettävyyteen.

Milloin, mihin ja minkälaisissa kohteissa mekaniikkasuunnittelua yleisesti voidaan hyödyntää?

Mekaniikkasuunnittelun tarve voi olla jatkuvaa tai hetkellistä riippuen kohteen käyttötarkoituksesta sekä kehitys- ja ylläpitovaatimuksista. Suunnittelun kohteena voi olla esimerkiksi olemassa oleva tuote eli ns. nykytuote tai vastaavasti ideatasolla tai jo protovaiheessa oleva uusi tuote.

Nykytuote

Olemassa olevien laitteiden kohdalla mekaniikkasuunnittelun tarve vaihtelee asiakaskohtaisten tuotemäärityksien sekä muutosvaatimuksien mukaisesti. Muutosvaatimuksia ohjaavat loppuasiakkailta saatavat muutosehdotukset, yleinen kilpailutilanne, havaittu tekninen vika tai tuotteen muuttuneet käyttö- tai turvallisuusvaatimukset.

Asiakkaidemme nykytuotteiden kohdalla mekaniikkasuunnittelun toimeksiannot vaihtelevat helposti omaksuttavasta palaute- sekä ylläpitotyöstä haastaviin ja laajamittaisiin muutostöihin.

Uusi tuote

Ideointivaiheessa olevien tuotteiden osalta suunnittelu tulee aloittaa esisuunnittelulla, jonka tärkeimpinä tavoitteina on selvittää tuotteen toiminta- ja tuotevaatimukset, toteutuskelpoisuus, pääaikataulut sekä investointipäätökseen vaikuttavat kustannustasot ennen toteutussuunnittelun aloittamista. Esisuunnittelutyössä selvitetyt vaatimukset määrittävät myös mekaniikkasuunnittelun vaatimustasot vaikuttaen toteutussuunnitteluvaiheen resurssivalintoihin. Uusien tuotteiden kohdalla mekaniikkasuunnittelun projektikestot ovat huomattavasti pidempiä töihin tarvittavan selvitystyön määrän takia.

Oli sitten kyseessä tekninen haaste liittyen nyky- tai uuteen tuotteeseen, keskitymme työssämme asiakkaidemme tarpeisiin ja tavoitteisiin. Pyrimme siihen, että teknisesti toimiva ratkaisu on myös käyttäjäystävällinen sekä taloudellisesti kannattava. Vastaamme mielellämme mekaniikkasuunnittelunne ulkoistamistarpeisiin.

Lisätietoja:

Jari Niskanen, Product Manager, Machine Tech, 044 292 9872
Timo Heinisuo, CEO, Jimexo Group Oy, 0400 642 435