Santtu Palm on aloittanut työt 25.06.2018 nimikkeellä Mechanical Engineer JIMEXO TECH Oy:n PLANT TECH -tuoteryhmässä. Hänen työhönsä kuuluvat tehdassuunnittelun eri tehtävät.

Santtu on prosessi- ja materiaalitekniikan insinööri ja valmistunut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2017. Opinnoissaan hän on suuntautunut materiaalitekniikkaan, lujuusoppiin ja liitostekniikkaan. Opinnäytetyön Santtu on tehnyt aiheesta ”Automatisoidun särmäyslinjan tuotannon tehostaminen” ja hänelle myönnettiin tästä työstä myös stipendi. Työkokemusta Santtu on kerryttänyt tehdastöistä mm. Casemet Oy:ssä ja Mikemet Oy:ssä.

”Haluan kehittää ammattitaitoani niin, että minusta tulee alani huippuosaaja” -Santtu Palm

Tervetuloa taloon!

 

Lisätietoja:

Timo Heinisuo, Toimitusjohtaja, Jimexo Tech Oy, 0400 642 435

Aili Järvinen, Tuotepäällikkö, Plant Tech, Jimexo Tech Oy, 040 675 9697