Rekisterinpitäjä

Jimexo Tech Oy (Y-tunnus 2322897-2)

Hatanpään valtatie 24 B

33100 Tampere

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimistoassistentti Marianne Luoma, puh. 050 431 0311
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jimexo.fi

Rekisterin nimi

Jimexo Tech Oy:n rekrytointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Rekisterin käyttötarkoituksena on Jimexo Tech Oy:n henkilöstön rekrytointi ja tähän liittyvä yhteydenpito.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöstä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön soveltuvuutta hänen hakemaansa tai tarjolla olevaan työtehtävään, mm. henkilön perustiedot, työkokemus, koulutustausta ja osaamiset. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty.

Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijarekisteriin tallennetaan henkilötiedot, jotka on saatu työnhakijalta itseltään mm. www-lomakkeella sekä dokumenteista, kuten hakemuskirjeestä, CV:stä ja muista liitteistä. Lisäksi tietoja voidaan saada puhelimitse, sähköpostitse, haastatteluista ja muista tilanteista, joissa työnhakija itse luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Työnhakijan tietoja voidaan luovuttaa Jimexo Tech Oy:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille työnhakijaa koskevaa rekrytointipäätöstä varten. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsittelee vain henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisteri ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.