Oletko joskus katsellut konetta kokoonpanohallin lattialla ja ajatellut, että miten laitteen suunnitteluun ja valmistukseen on käytetty niin paljon aikaa ja resursseja? Miten tämäkin saattoi mennä vikaan? Miten tätä ei voitu nähdä ennalta? Tai kuullut jonkun tokaisevan, että ”Olisin valmistanut tuon puolella hintaa omassa autotallissani.” Mihin kaikki aika ja raha oikein menevät? Onko suunnittelu ollut tehotonta tai huolimatonta? Näinkin saattaa joissain tapauksissa olla, mutta luulen, että vastaus piilee syvemmällä insinöörityön luonteessa. Maistellaanpas tätä hieman pidemmälle pienen ajatuskokeen avulla.

Tuotteen kaupallistaminen lisää haasteita

Kuvitellaan, että valmistetaan jonkin laitteen prototyyppi. Laboratoriokäytössä laitteen ei tarvitse täyttää konedirektiivin vaatimuksia, ja suunnittelu voi silloin olla hyvinkin kevyttä. Usein suunnittelu tapahtuukin tällaisissa tapauksissa niin sanotusti lennossa. Tehdään ja katsotaan mitä tapahtuu. Koneen tai laitteen kaupallistaminen sen sijaan asettaa aivan uusia haasteita suunnittelulle. Kyseistä laitetta koskeva lainsäädäntö ja standardit on otettava huomioon, sekä mm. turvallistamisratkaisut, kokoonpano- ja huolto-ohjeet tulee dokumentoida asianmukaisesti laitteen koko elinkaaren ajalle. Nämä seikat moninkertaistavat laitteen suunnitteluun kuluvan ajan.

Toisaalta, jos suunnitellaan laite, joka tulee olemaan osa toista järjestelmää, esimerkiksi konelinjaa, suunnittelun tarve kasvaa jälleen. Rajapinnat toisten laitteiden kanssa tulee määrittää sekä erilaisten käyttötapausten ja skenaarioiden määrä kasvaa nopeasti laitteiden ja ominaisuuksien lisääntyessä. Nyt alammekin päästä asian ytimeen. Usein valmistettava kone tai laite on kumpaakin yllämainittua. Sekä standardit ja määräykset täyttävä kaupallinen tuote että osa jotakin toista toiminnallista kokonaisuutta. Näiden seikkojen johdosta suunnitteluun kuluva aika kasvaa jälleen moninkertaiseksi niin sanottuun ”autotalliprotoon” verrattuna.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Laitetaanpas vielä tämä kaikki valumaan toimitusputken läpi. Jokainen teknologiatuotteita toimittava tietää, että puutteellisen suunnittelun tai suunnitteluvirheen kustannukset kasvavat eksponentiaalisesti mitä myöhemmässä vaiheessa toimitusketjua virhe huomataan. Projektin alussa suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa kustannuksiin, lopussa on vain ”pakko” tehdä asioita, jotta saadaan laite tai järjestelmä luovutettua. Puutteellisen suunnittelun syy on usein kiire. Toisinaan taas suunnittelusta nipistetään tietoisesti paremman katteen toivossa. Tosiasia kuitenkin on, että suunnittelusta säästetty tunti tulee helposti maksamaan monikymmenkertaisen määrän, jos esimerkiksi laitteen käyttöönottovaiheessa huomataan puutteita tai virheitä. Monimutkaisuuden kasvaessa kasvaa myös huolellisen suunnittelun merkitys.

Tuttua juttua suurelle osalle, mutta miten tamperelainen suunnittelutoimisto liittyy tähän kaikkeen? Me Jimexolla ymmärrämme huolellisen suunnittelun tärkeyden ja matala organisaatiomme takaa ketterät liikkeet suunnittelun haasteissa. Suunnittelutyössä muutoksia ja odottamattomia tilanteita ilmenee väistämättä, mutta uskomme, että haasteista selvitään tekemällä aitoa yhteistyötä ja vaalimalla pitkiä asiakassuhteita. Kun yhteisiä kilometrejä on takana, keskinäinen luottamus säilyy, kommunikaatio toimii ja asiakaskohtainen erikoisosaaminen kehittyy. Menestymme yhdessä, siitä olemme varmoja.

Hyvä suunnittelu alentaa kokonaiskustannuksia

Jimexo suunnittelutoimistona ei ole pelkästään alihankintaresurssien lähde, vaan tarjoaa parhaimmillaan uusia näkemyksiä, ideoita ja sitä kuuluisaa laatikon ulkopuolista ajattelua. Suunnittelijoidemme vaihtelevat taustat antavat vahvan pohjan erilaisille näkemyksille. Silloinkin kun varsinaiseen suunnitteluapuun ei ole tarvetta, voi valmiistakin tuotteesta tai suunnitelmasta olla hedelmällistä kysyä ns. toista mielipidettä. Saatamme nähdä asiat toiselta kantilta ja avata ajattelulle uusia uomia.

Lopuksi haluan vielä painottaa, että suunnittelu ei ole paikka, josta kannattaa nipistää. Perusteellinen suunnittelutyö, joskus pariinkin kertaan, todennäköisesti pienentää kokonaiskustannuksia, eikä suinkaan kasvata niitä. Suunnittelu kannattaa aina.

Esa Lehtimäki

Product Manager

Control Tech

Lisätietoja:

Timo Heinisuo, Managing Director, Jimexo Tech Oy, 0400 642 435
Esa Lehtimäki, Product Manager, Control Tech, Jimexo Tech Oy, 040 125 3848