PROJEKTIEN VALMISTELUVAIHEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Esiselvitys ja esisuunnittelu antavat lähtökohdat investointi- ja tuotekehityshankkeiden etenemispäätöstä ja toteutusta varten.

Tutustu esisuunnittelu- ja ECPM-palveluihimme!
ESISELVITYS >
ESISUUNNITELMA >
EPCM-PALVELUT >

ESISELVITYS

VARMISTA HANKKEEN JÄRKEVYYS

Esiselvityksellä investoinnille saadaan 20 – 25 %:n kustannustarkkuus.

Tuotetun esiselvityksen perusteella tehdään tärkeä päätös siitä, että edetäänkö esisuunnitteluvaiheeseen vai lopetetaanko hankkeen valmistelu.

ESISUUNNITTELU

PROJEKTIN INVESTOINTIPÄÄTÖKSEN PERUSTA

Esisuunnittelun perusteella investoinnille saadaan 10 – 15 %:n kustannustarkkuus. Laatimamme tekninen esisuunnitteluaineisto on lähtökohta hankkeenne investointipäätökselle ja toteutusprojektinne aloittamiselle.

Luotettavan esisuunnitelman laatiminen vaatii suunnittelijoilta kehittynyttä teknistä näkemystä ja ajantasaista kustannustietoutta. Kokeneimpien asiantuntijoidemme avulla tuomme toteutusprojektinne valmisteluun huomattavaa lisäarvoa.

PROJEKTIN TOTEUTUS EPCM-PALVELUMALLILLA

EPCM-PALVELU

TOIMITTAJA KOORDINOIJANA

EPCM-palvelumallissa (Engineering, Procurement and Construction Management) olemme vastuussa projektinne toteutuksesta yhteisesti sovitulla budjetilla ja aikataululla.

Kun projekti toteutetaan yhden toimijan kautta, niin projektin vastuualueet selkeytyvät, mikä taas vaikuttaa positiivisesti mm. aikataulu- ja kustannuspitävyyteen.

Malli sopii erityisen hyvin asiakkaillemme, joilla ei ole mahdollisuutta sitoa omia resurssejaan projektien toteutusta varten.

0 %
OSAAMISTA
0 %
IHMETYSTÄ
0 %
ONNISTUMISEN ILOA
OTA YHTEYTTÄ
PRE TECH
SAFETY TECH
PLANT TECH
MACHINE TECH
CONTROL TECH