KONEIDEN JA LAITTEIDEN MEKANIIKKASUUNNITTELU

Koneiden ja laitteiden mekaniikkasuunnittelu on vahvimpia osaamisalueitamme. Teemme tuotekehitystä aina esisuunnittelusta toteutussuunnitteluun ja asennusvalvontaan saakka. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista mekaniikkasuunnittelu- ja projektiosaamistamme.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa selvitämme, ratkaisemme ja toteutamme haastavimmatkin koneiden ja laitteiden suunnitteluun liittyvät toimeksiannot.

Asiakkaitamme ovat mm. teknologiateollisuudessa toimivat kone- ja laitevalmistajat.

Tutustu mekaniikkasuunnittelupalveluihimme!
MEKANIIKKASUUNNITTELU >
TYÖVÄLINEIDEN SUUNNITTELU >
LUJUUSLASKENTA >
NOSTOAPUVÄLINESUUNNITTELU >
PAINELAITELASKENTA >
OHUTLEVYSUUNNITTELU >
ASENNUSVALVONTA JA KÄYTTÖÖNOTTO >

MEKANIIKKASUUNNITTELU

SELVITETÄÄN JA SUUNNITELLAAN

Tuotamme ylläpito- sekä uustuotesuunnittelun vaatimat mitoitukset, mallinnukset, tuotantopiirustukset ja muun tarvittavan dokumentaation. Vastaamme myös mekaniikkasuunnittelun projektinhoidosta ideoinnista asennusvalvontaan saakka.

Noudatamme alakohtaisia vaatimuksia sekä tunnemme ja taidamme suunnittelu- ja valmistustekniikat.

Huolellinen asiakastarpeisiin tutustuminen, laadunhallinta ja aikatauluseuranta ovat meille tärkeässä asemassa jokaisessa asiakasprojektissamme.

Käyttämiämme suunnitteluohjelmistoja ovat mm. AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, NX ja SolidWorks.

TYÖVÄLINEIDEN SUUNNITTELU

KÄYTÄNNÖLLISTÄ MUKAVUUTTA

Suunnittelemme valmistuksen, tuotannon ja huollon työvälineet.

Asiakkaan tarpeiden ja nykyvaatimuksien mukaisesti suunnitellut työvälineet ovat käytännöllisiä ja miellyttäviä käyttää, lisäävät työtehokuutta sekä parantavat työturvallisuutta.

Työvälineille laadimme vaaditut tekniset tiedostot sekä käyttöohjeet.

LUJUUSLASKENTA

TERÄSRAKENTEIDEN OPTIMOINTIA

Toteutamme vaativatkin lujuuslaskennat ja laskentaraportoinnit tarpeidenne mukaisesti kokeneiden suunnittelijoidemme ammattitaidolla.

Optimoimme teräsrakenteet kustannustehokkaammiksi huomioiden tuotteiden ominaisuudet, valmistuksen ja käyttöympäristön vaatimukset.

NOSTOAPUVÄLINESUUNNITTELU

TURVALLISTA NOSTAMISTA

Suunnittelemme nostoapuvälineet koneasetusten ja standardivaatimuksien mukaisesti. Suunnittelun kohteena voi olla niin uutena hankittava kuin jo käytössä olevakin nostoapuväline.

Perustana suunnittelulle ovat nostoapuvälineen vaatimuksien selvittäminen sekä riskien arviointi. Laadimme vaaditut tekniset tiedostot, käyttöohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

Tarjoamme myös valmistuksen, testi- ja koemenetelmät sekä käyttöönottotarkastukset.

PAINELAITELASKENTA

STANDARDIEN MUKAISET PAINELAITTEET

Mitoitamme, mallinnamme ja laskemme standardien mukaiset painelaitteet sekä putkistot.

Toteutamme myös painelaitteidenne muutos- sekä uustuotesuunnitelmat ja tarvittavat raportoinnit hyväksyntöjä varten.

Tarpeen mukaan hyödynnämme yhteistyökumppaneidemme osaamista.

OHUTLEVYSUUNNITTELU

KUSTANNUSTEHOKASTA MUOTOILUA

Suunnittelemme monipuoliset ja vaativat teräksiset sekä alumiiniset ohutlevytuotteet asiakastarpeen mukaisesti.

Ohutlevytuotteiden suunnittelussa huomioimme käyttötarpeen lisäksi erityisesti ohutlevyteräksien materiaalivalinnat sekä valmistusmenetelmät ja liitostavat, jotka poikkeavat muista mekaniikkasuunnittelussa totutuista osa-alueista.

Vastaamme asiakkaidemme ohutlevytuotteiden kustannustehokkaasta suunnittelusta ja valmistusprosessin valinnasta sekä toimittajien kilpailutuksesta.

ASENNUSVALVONTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

TURVALLISESTI KÄYTTÖÖN

Laadimme mm. asennussuunnitelmat ja olemme tukenanne asennusvalvonta- sekä käyttöönottovaiheissa.

Asennustehtävien toimeksiannot hoidamme yhteistyössä yhteistyökumppaniemme kanssa.

0 %
IDEOINTIA
0 %
SELVITYSTÄ
0 kpl
PIIRUSTUKSIA
PRE TECH
SAFETY TECH
PLANT TECH
MACHINE TECH
CONTROL TECH