PROSESSI- JA TEHDASSUUNNITTELU

Henkilöstöllämme on mittava kokemus erilaisista tehdassuunnittelun kohteista ja investointiprojekteista. Meidät tunnetaankin siitä, että hommat sujuvat.

Teemme tuotannon ylläpito- ja kunnossapitosuunnittelua sekä laajojakin suunnittelutoimeksiantoja erikokoisiin investointi- ja laitetoimitusprojekteihin. Erikoisalaamme ovat tuotannon uudistusprojektit.

Asiakkaitamme on mm. kemian-, metsä- ja teknologiateollisuudessa.

Tutustu prosessi- ja tehdassuunnittelupalveluihimme!
PROSESSISUUNNITTELU >
PUTKISTO- JA LAYOUT-SUUNNITTELU >
ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELU >
TERÄSRAKENNESUUNNITTELU >
ASENNUSVALVONTA JA KÄYTTÖÖNOTTO >

PROSESSISUUNNITTELU

ENSIN SUUNNITELLAAN PROSESSI

Prosessi- ja layout-suunnittelu määrittävät sen, miten projekti toteutetaan. Mitoitamme prosessit ja laadimme mm. PI-kaaviot, laiteluettelot sekä prosessin toimintakuvaukset.

PUTKISTO- JA LAYOUT-SUUNNITTELU

EDUSTAMME ALAN KÄRKIOSAAMISTA

Putkisto- ja layout-suunnittelussa osaamisemme perustuu käytännönläheiseen toimintaamme ja pitkään kokemukseemme projekteissa ja kunnossapitosuunnittelussa.

2D- tai 3D-suunnittelumme tuottaa putkistojen asennusdokumentaation, tarkentaa laitesijoitukset ja säiliöiden mittatiedot sekä antaa rakennustehtävä- ja kuormitustiedot rakennusta varten.

Käyttämiämme suunnitteluohjelmistoja ovat mm. AutoCAD, AutoCAD Plant 3D ja PDMS.

ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELU

OIKEAT RAKENNUSTAVAT

Putkisto- ja layout-suunnittelumme rakennustehtävätietojen perusteella mitoitamme betonirakenteet ja valitsemme tarkoituksenmukaiset rakennustavat. Uudisrakennukset tai rakennusten laajennusosat suunnittelemme ympäristöön hyvin soveltuviksi.

TERÄSRAKENNESUUNNITTELU

LÄHTÖKOHTANA TURVALLISUUS

Hoitotasorakenteiden ja laitteiden nostokiskojen suunnittelussa huomioimme erityisesti henkilöturvallisuuden. Tärkeä osa turvallisuutta on rakenteiden lujuuden tarkastelu.

Suunnittelemme myös mm. putkisillat, säiliöt ja laitteiden teräsalustat. Käytämme teräsrakennesuunnittelussa 2D- ja 3D-suunnitteluojelmistoja, mm. AutoCAD, SolidWorks ja PDMS.

ASENNUSVALVONTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

SUUNNITTELIJAMME TYÖMAALLA

Suunnittelijamme toimivat usein suunnittelemiensa kohteiden asennusvalvojina ja käyttöönottajina.

Meillä on vankka kokemus putkistojen ja mekaanisten asennusten valvonnasta.

0 %
TAITOA
0 km
SUUNNITELTUA PUTKISTOA
0 kpl
MITTAUSKÄYNTEJÄ TEHTAILLA
OTA YHTEYTTÄ
PRE TECH
SAFETY TECH
PLANT TECH
MACHINE TECH
CONTROL TECH