TURVALLISUUS JA RISKIENHALLINTA

Turvallisuutta ohjaavilta vaatimuksilta arjessa ja työyhteisössä on vaikea välttyä. Turvallisuuden määräyksiä sekä ohjeistuksia noudattamalla saavutamme eri osapuolten asettamat yleiset vaatimukset, jotka koskevat mm. tuotetta tai sen käytettävyyttä.

Autamme asiakkaitamme turvallisuusvaatimusten selvityksissä, dokumentaation laadinnassa ja päivittämisessä sekä teemme riskien arvioinnit ja järjestämme projektikohtaisia turvallisuuskoulutuksia. Tunnemme yleisimmät riskien arviointimenetelmät sekä ATEX- vaatimukset.

Tutustu turvallisuuspalveluihimme!
RISKIEN ARVIOINTI >
TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS >
TURVALLISUUSVAATIMUKSET >
OHJAUSJÄRJESTELMIEN TURVALLISUUS >
TURVALLISUUSKOULUTUKSET >
ATEX >

RISKIEN ARVIOINTI

RISKIENHALLINTA PARANTAA TUOTTAVUUTTA

Riskien arviointi on tärkeä osa niin koneiden, laitteiden, prosessien kuin työympäristöjenkin suunnittelua. Tunnistamalla ja arvioimalla riskit etukäteen autamme kehittämään toimintanne turvallisuutta sekä tuottavuutta.

Laaja kokemuksemme auttaa erilaisten kohteiden riskien arvioinnissa. Vankkaa kokemusta riskien arvioinnista meillä on muun muassa metsä-, kemian-, teknologia- ja elintarviketeollisuudesta.

TYÖ- JA YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

LAADUKASTA TURVALLISUUSJOHTAMISTA

Työpaikoilla on jatkuvasti kehitettävä ja ylläpidettävä terveyttä ja työolojen turvallisuutta. Lisäksi yrityksen on huolehdittava siitä, että se ei toiminnallaan aiheuta haittaa ympäristölle.

Autamme asiakkaitamme luomaan ja kehittämään työ- ja ympäristöturvallisuuden toimintamalleja ja dokumentaatiota sekä tehostamaan riskien hallintaa.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

SELVITÄMME VAATIMUKSET PUOLESTANNE

Turvallisuuteen liittyy useita eri vaatimuksia, joita ohjaavat standardit ja direktiivit. Lisäksi on huomioitava maakohtaiset ja toimialakohtaiset vaatimukset.

Selvitämme puolestanne eri kohteiden turvallisuusvaatimukset ja laadimme niitä vastaavat dokumentit.

Hyvissä ajoin tehdyllä selvitystyöllä tuetaan mm. suunnittelussa tehtäviä ratkaisuja sekä taataan loppudokumentaation oikeellisuus nykyvaatimuksien osalta.

OHJAUSJÄRJESTELMIEN TURVALLISUUS

OHJAUSJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUDEN TAKAAJAKSI

Ohjausjärjestelmien turvallisuusvaatimuksien huomioimisella ja luotettavien komponenttien valinnalla on suuri merkitys koneen turvalaitteiden toiminnalle ja kokonaisturvallisuudelle.

Autamme uusien koneiden turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien määrityksissä sekä tarkastelemme jo käytössä olevien koneiden sekä konelinjojen ohjausjärjestelmät voimassa olevien standardivaatimuksien mukaisesti.

TURVALLISUUSKOULUTUKSET

TURVALLISUUS OSAKSI PÄIVITTÄISTÄ TOIMINTAA

Työyhteisön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista kehittämällä asiakkaamme luovat pohjan hyvälle turvallisuuskulttuurilleen.

Toteutamme tarpeidenne mukaisesti räätälöityjä koulutuksia esim. tuote-, prosessi-, työ- ja ympäristöturvallisuuden vaatimuksiin ja menetelmiin liittyen.

ATEX

TUKEA DIREKTIIVIN VAATIMUKSIIN

Toteutamme räjähdysvaarallisten tilojen vaatimat ATEX- tilaluokituksien määritykset sekä tarvittavat dokumentaatiot.

Hoidamme myös ATEX- tiloihin liittyvät riskien arvioinnit sekä laitemääritykset.

0 %
ASENNETTA
0 %
STANDARDEJA
0 %
TURVALLISUUTTA
OTA YHTEYTTÄ
PRE TECH
SAFETY TECH
PLANT TECH
MACHINE TECH
CONTROL TECH