Jimexolla sosiaalinen vastuu koostuu arjen päivittäisten tekojen lisäksi laajasta työterveyshuollosta, työhyvinvointia tukevista tapahtumista sekä erimuotoisista sosiaalisesti vastuullisista toiminnoista. Sosiaalisen vastuun kehittämisen tavoitteena on jatkuvasti parantaa henkilöstön hyvinvointia, projekteissa työskentelevien ihmisten työolosuhteita ja toiminnan sekä tuotteiden turvallisuutta.

Työkokeilun kautta takaisin työelämään

Tamperelainen suunnitteluinsinööri Tero Murtoniemi oli vuosia sairauslomakierteessä ja lopulta määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän oli uupunut ja masentunut. Tero pääsi mukaan ponnahduslauta takaisin työelämään -hankkeeseen, joka on Ilmarisen, Varman ja Invalidisäätiö Orton Pron yhteistyöprojekti. Keskeistä hankkeessa oli mahdollistaa työhönvalmennuksen avulla normaalia pitkäkestoisemmat työkokeilujaksot.

Pitkän etsinnän jälkeen työkokeilupaikka Murtoniemelle löytyi. Jimexo Tech Oy tarjosi Terolle mahdollisuuden työkokeiluun ja kuntoutumiseen hyvin tuloksin. Jimexolla Tero pääsi takaisin oman alansa töihin. Hän teki alkuun lyhennettyjä työviikkoja jaksamistaan tarkkaillen. Kesäkuussa 2016 Murtoniemi kirjoitti toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen toimitusjohtaja Timo Heinisuon kanssa. Tero on pärjännyt hienosti ja työt jatkuvat normaalisti.

Uutinen aiheesta julkaistu Helsingin Sanomissa 4.12.2017, lue lisää aiheesta täältä: https://www.hs.fi/politiikka/art2000005474974.html

Tero Murtoniemi

Jimexo Tech Oy:ssä työhyvinvointi hyvällä tasolla

Jimexo Tech Oy:n sairauspoissaolojen määrä on pysynyt huomattavasti keskimääräistä alhaisempana useita vuosia. ”Jimexo Tech Oy:n sairauspoissaoloprosentti on ollut 0,7 % tilikauden 2017-2018 ensimmäisen puoliskon aikana. EK:n toimialakohtainen sairauspoissaoloprosentti on toimialalla 2,2 %. Jos kaikki toimialat lasketaan yhteen, niin keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti on 4,3 %. Työterveyshuoltomme pitää henkilöstömme hyvinvointia erinomaisena. Sama trendi on jatkunut jo pitkään.” yhtiön toimitusjohtaja Timo Heinisuo kertoo.

Yritysvastuun kantaminen luo kilpailuetua

Yritysvastuu ja sen oleellisena osana sosiaalinen vastuu linkittyvät vahvasti Jimexon strategiaan, visioon ja arvoihin. Niiden katsotaan olevan keskeinen osa Jimexon liiketoimintaa ja hyvin hoidettuna tuovan yritykselle jopa kilpailuetua. Kestävän kehityksen ja yritysvastuun merkitys liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti tuoden mukanaan myös uusia vaatimuksia yritysten toiminnalle. Tässä kehityksessä Jimexo tulee olemaan myös tulevaisuudessa vahvasti mukana.

 

 

Lisätietoja:

Timo Heinisuo, Managing Director, Jimexo Tech Oy, 0400 642 435
Mari Walden-Hartikainen, Marketing Coordinator, Jimexo Tech Oy, 050 431 0311