Sanasta työsuojelu tulee usein ensimmäisenä mieleen tehdasympäristöihin liittyvät vaaranpaikat, kuten liikkuvat koneen osat ja melu, sekä näiltä suojautuminen. Asiantuntijaorganisaatiossa työsuojelu ja työturvallisuus liitetäänkin pitkälti asiakaskäynteihin ja tehdasympäristöihin eikä niinkään toimistolla tehtävään työhön. Puhuttaessa työsuojelusta toimistoympäristössä kuulee usein vitsailtavan, että pahin mitä voi sattua on paperihaava. Hetken pohdinnan jälkeen saatetaan todeta, että toimistotyössä työsuojelu näkyy lähinnä työpisteen ergonomiassa.

 

Mitä kaikkea työsuojelu pitää sisällään

Yleisesti työsuojelulla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään parantamaan työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä ja työympäristöstä johtuvia haittoja. Työsuojelutoiminta pohjautuu työterveyteen ja työkykyyn vaikuttavien riskien tunnistamiseen, arviointiin ja niiden hallintaan. Näin on myös Jimexo Tech Oy:ssä.


Työsuojelutoiminnalla tuottavuutta ja laatua

Turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat riskit liittyvät aiemmin mainittujen asiakaskäyntien ja työergonomian lisäksi henkiseen hyvinvointiin. Jimexo Tech Oy:n työsuojelutoiminta keskittyy ennen kaikkea ennaltaehkäisevään toimintaan. Koulutusten avulla lisätään henkilöstön ymmärrystä työturvallisuudesta ja työsuojelusta. Yhteistyössä työterveyden kanssa pyritään edistämään ja ylläpitämään työntekijöiden terveyttä sekä työkykyä. Hyvällä esimiestyöllä tuetaan työntekijöiden jaksamista ja työn hallintaa, kehitetään työntekijöiden osaamista sekä parannetaan työmotivaatiota. Lisäksi työsuojelutoiminnan tavoitteena on pitää yllä hyvää ja avointa työilmapiiriä, jossa työkavereita tuetaan ja osaamista jaetaan.

Onnistunut työsuojelutoiminta välittyy asiakkaille saakka. Kun työntekijät voivat hyvin ja ovat motivoituneita, näkyy se suoraan tehdyn työn tuottavuudessa ja laadussa.                                           

 

Lisätietoja:

Timo Heinisuo, Managing Director, Jimexo Tech Oy, 0400 642 435
Pauliina Kauppila, Safety Engineer, Occupational safety and health manager, Jimexo Tech Oy, 040 557 6491