Päivitetty 23.05.2018

Rekisterinpitäjä

Jimexo Tech Oy (Y-tunnus 2322897-2)

Hatanpään valtatie 24 B

33100 Tampere

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimistoassistentti Marianne Luoma, puh. 050 431 0311
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jimexo.fi

Rekisterin nimi

Jimexo Tech Oy:n uutiskirjerekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterin käyttötarkoituksena on Jimexo Tech Oy:n sidosryhmäviestintä ja -markkinointi, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettäminen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi ja työsähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteröidyistä saadaan esimerkiksi Jimexo Tech Oy:n www-sivujen yhteydenottolomakkeiden kautta ja muista luotettavista julkisista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi uutiskirjeen palveluntarjoajalle MailChimp:lle, jonka palvelimet voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä käsittelee vain henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Rekisteri ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.