Vili Jokelainen on aloittanut työt 06.08.2018 nimikkeellä Mechanical Engineer JIMEXO TECH OY:n MACHINE TECH -tuoteryhmässä. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat erilaiset mekaniikkasuunnittelutehtävät.

Vilillä on koulutuksen kautta hankittuna alan tuorein tieto ja hän on valmistunut heinäkuussa 2018 koneinsinöörin kaksoistutkinnosta. Koulutuksen ohessa on karttunut myös kansainvälistä kokemusta, sillä toinen tutkinnoista on suoritettu Saksassa Esslingen ammattikorkeakoulussa. Saksassa hän on suorittanut myös työharjoittelun tuotesuunnittelussa Festool GmbH:ssa. Toinen tutkinnoista taas on Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmasta. Työkokemusta hän on ehtinyt kerryttää työharjoittelun lisäksi Sako Oy:stä.

Haastavat työtehtävät, ongelmien ratkaisu, sekä jatkuva oman ammatillisen osaamisen kehittäminen motivoivat minua.” – Vili Jokelainen 

Tervetuloa taloon!

Lisätietoja:

Timo Heinisuo, Toimitusjohtaja Jimexo Tech Oy, p. 0400 642 435
Jari Niskanen, Tuotepäällikkö MACHINE TECH, Jimexo Tech Oy, p. 044 292 9872